rehberim yanımda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
rehberim yanimda
İLKADIM
Birey Tanıma Envanteri
Öğrencinin;
İlgi Alanı, İstek ve Yetenekleri'ni Tek Oturumda Belirleyen,
5'li Bütüncül Birey Tanıma Envanteri
KİŞİLİK
ÖZELLİKLERİ
ÇALIŞMA
ÖZELLİKLERİ
ÖĞRENME
STİLLERİ
BASKIN
ZEKASI
ALAN
YETENEĞİ
Mesleki İlgi MESLEK
İLGİ

Günümüz eğitim öğretim disiplinleri, tek tip öğrenci profili yerine farklı yetenek, tutum ve değerlere sahip öğrenci profillerine odaklanmaktadır.

Yaşam pencerem anketi ekim ayı içerisinde ortaokul ve liselerde, okul rehberlik hizmetleri tarafından uygulanarak; sınıf-okul risk haritası oluşturulabilir.

Bir grubu oluşturan bireylerin sosyal durumu, birbirleri ile olan ilişki biçimi, grup içindeki alt grupları, klikleri, kısaca grubun gerçek...

BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ’nin amacı, öğrencilerin başarısız olmasına yol açan nedenleri belirleyerek, onları ortadan kaldırmaya...

Öğrencinin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Eğitim - Öğretim yılı boyunca sınıf içinde dikkat eksikliği yaşayan öğrencileri belirlemek..

ÇALIŞMA DAVRANIŞINI DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ 'nin amacı, öğrencilerin çalışma davranışları ile ilgili tutum ve davranışları belirlemek...

Sınıfın sosyal yapısını tanıma amacıyla kullanılır. Bu teknik öğrencilerin, kendilerini ve birbirlerini nasıl algıladıkları konusunda bilgi verir.

KİME GÖRE BEN NEYİM? envanteri, öğrencilerin birlikte yaşadıkları çevre tarafından hangi özellikleri ile tanındıklarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

MESLEKİ İLGİ ENVANTERİ‘nin amacı, öğrencilerin kişilik özelliklerini belirleyerek, mesleki ilgisini ve yönelimini belirlemektir.

Lise öğrencilerinin Mesleki Olgunluk Düzeylerini, dolayısıyla onlardan beklenilen mesleki gelişim görevlerini ne derece yerine getirdiklerini ...

PROBLEM TARAMA TESTİ ’nin amacı, öğrencilerin belli başlı problemlerini, ihtiyaçlarını belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

SINAV KAYGISI ÖLÇEĞİ ’nin amacı, öğrencilerin sınav ile ilgili kaygılarını ve sebeplerini belirlemek ve onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

"Değer Katar"

Copyright © 2015 Dersonet Okul Kolej Yönetim Programı
Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. (BİL-KOD :1191)

dersonet

omr market

Rehberim Yanımda İlkadım Birey Tanıma Envanteri