Başarısızlık Nedenleri Anketi

Birey Tanıma Teknikleri kapsamında hazırlanmış, BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ ’nin amacı, öğrencilerin başarısız olmasına yol açan nedenleri belirleyerek, onları ortadan kaldırmaya yardımcı olmaktır.

Bu envanterin Dersonet programı üzerinden "Online Web/Mobil cihaz Tabanlı Uygulanması" da mümkündür.
Kimlere Uygulanır

İlkokul 4. Sınıf, ortaokul 5-6-7-8. sınıflar ve ortaöğretim kademesindeki bütün öğrencilere uygulanabilir.

Uygulanışı

Okul rehberlik programı çerçevesinde, kağıt kalem testi olarak hazırlanmış BAŞARISIZLIK NEDENLERİ ANKETİ Optik Formları, sınıf rehber öğretmenleri tarafından her öğrenciye verilir. Öğrencilerden, envanteri, yönergesi ve öğretmenin uyarıları doğrultusunda doldurmaları istenir.

Ürün Özellikleri
  • Tüm Optik okuyucu modellerine göre okutma ayarları hazırlanmıştır.
  • Formlarımız 100% okuma garantilidir.
  • Optik Formlar 110 gr. 1.Hamur kâğıttan üretilmektedir.
  • Optik Okuyucusu olmayan kurumlara, ücretsiz okutma hizmeti verilmektedir.
Değerlendirilmesi

Okulda Optik Okuyucu varsa Optik Formlar okutularak dat dosyası oluşturulur. Sonrasında, www.rehberimyanimda.com adresinde yer alan Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı’nda değerlendirilerek ayrıntılı rapor ve analizleri alır.

Okulda Optik Okuyucu yoksa; Optik Formlar DATASİS’e gönderilir. DATASİS kendisine gelen Başarısızlık Nedenleri Anket Formlarını aynı gün okutur ve değerlendirir.

Kurum kendisi yine www.rehberimyanimda.com adresinde yer alan Web Tabanlı DERSONET Rehberlik Programı’na kendi şifresi ile girerek ayrıntılı rapor ve analizleri alır.

Ayrıntılı Tablo ve Grafikerle desteklenmiş sonuç raporu ile öğrencilerin başarısızlığına yol açan nedenlerin, nereden kaynaklandığı belirtilir.