İLKADIM Birey Tanıma Envanteri

Günümüz eğitim öğretim disiplinleri, tek tip öğrenci profili yerine farklı yetenek, tutum ve değerlere sahip öğrenci profillerine odaklanmaktadır.

Rehberlik Programı

Rehberlik Programı bir eğitim kurumu oluşturan tüm birimler ve bireyler tarafından, yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın kullanılabilecek şekilde tasarlanmıştır.

Online Rehberlik Envanterleri

Amacı, web tabanlı programlarımız üzerinden öğrencilerin kişilik özelliklerini belirleyerek, mesleki ilgisini ve yönelimini belirlemektir.

İLKADIM Birey Tanıma Envanteri

İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, birey tanıma teknikleri kapsamında hazırlanmış ilköğretim 4. sınıf ile 8. sınıf, lise 9. sınıf ile 12 sınıf aralığındaki tüm öğrencilere uygulanan, öğrencinin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekasını, alan yeteneğini ve mesleki ilgisini belirlemeye yönelik geliştirilmiş bütüncül kağıt kalem testi uygulamasıdır.

 • Kişilik Özellikleri
 • Çalışma Özellikleri
 • Öğrenme Stilleri
 • Baskın Zekası
 • Alan Yeteneği
 • Mesleki İlgi
Tercih Rehberi Programı
Üniversite Tercih Rehberi

Rehberlik Envanterleri

Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini DERSONET Rehberlik Programı ile bütünleştirerek kolayca uygulamak mümkündür.

 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Mesleki İlgi Envanteri
 • Problem Tarama Listesi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Sosyometri
 • Kimdir bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?

Online Envanterler

Okul-Kolej-Kurs Merkezi yönetim programlarımızdan uygulamak istedikleri online envanter olarak "Mesleki İlgi Envanteri" ve verilmek istenilen (sınıf, şube veya öğrenci) seçerek sisteme tanımlayabilirsiniz. Sisteme tanımlanan envanter "Veli-Öğrenci Bilgilendirme" sisteminde liste olarak değerlendirmeye sunulmaktadır. Listeden verilen Mesleki İlgi Envanteri'ni seçip online olarak çözümleyebilir. Sonuçlar kurumun rehberlik servisine anında iletilir ve öğrenciler rehberlik servisinden sonuçları öğrenebilir.

Tercih Rehberi Programı

Rehberim Yanımda Sıkça Sorulan Sorular

 • Rehberim Yanımda programı ile; Rehber öğretmenlerimiz yer ve zaman kısıtlaması olmaksızın öğrencilerin kayıtlarını tutabildikleri, öğrenciler hakkında aile, sağlık gibi bilgilerin yanı sıra öğrenciler,veliler ve öğretmenler ile yapmış oldukları görüşmeleri kayıt edebilir, düzenleyebilir çıktı alabilir ve öğrencinin durumunu geriye dönük olarak izleyebilirler.

 • Programda yer alan başlıca Envanterler; Akademik Benlik Kavramı Ölçeği, Sınav Kaygısı Ölçeği, Mesleki İlgi Envanteri, Problem Tarama Listesi, Burdon Dikkat Testi, Mesleki Olgunluk Ölçeği, Başarısızlık Nedenleri Anketi, Sosyometri, Kimdir bu? Kime Göre Ben Neyim?’dir.

 • Kurum Memnuniyet Anketi, Öğrenci Memnuniyet Anketi, Öğretmen Memnuniyet Anketi ve Çalışan Memnuniyet Anketleri sistemde uygulanmaya hazır anketlerdir. Envanter ve Anketler, hem kurum içi, hem de kurum dışı öğrencilere uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır.

 • Öğrencilerin tek oturumda Öğrenme Stillerini, Kişilik Özelliklerini, Çalışma Davranışını, Mesleki Yönelimini, Alan Yeteneğini, Baskın Zekasını tespit eden bütüncül bir uygulamadır. 4 sınıftan 12 sınıfa kadar uygulanabilen geçerlik ve güvenilirliğini kanıtlamış İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile 5 yıllık bir süreçte bugünkü haline gelmiştir. Gerçek anlamda Bireye Özgü Eğitim Modeli’ni uygulamak isteyen eğitimciler için çok önemli bir yol haritasıdır.