Rehberim Yanımda

REHBERİM YANIMDA

Öğrencilerin kendilerini gerçekleştirmelerine, eğitim sürecinden yetenek ve özelliklerine göre en üst düzeyde yararlanmalarına ve gizilgüçlerini en uygun şekilde kullanmalarına ve geliştirmelerine yönelik düzenlenen her türlü rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerini DERSONET Rehberlik Programı ile bütünleştirerek kolayca uygulamak mümkündür.

Çok çeşitli Eğitsel, Mesleki ve Bireysel Rehberlik Envanterinin uygulanmasına ve de takibine büyük kolaylık sağlamaktadır.

OMR Market Satın Alın

Programın Özellikleri

Rehber öğretmenin, rehberlik yönetimi açısından tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Öğrencilerin Anne-Baba-Kardeş, Aile Yaşantısı, Sosyal İmkanlar, Geçirdiği Eğitim Aşamaları, Engel Durumu ile Sağlık Bilgileri tüm ayrıntısı, Optik Öğrenci Tanıma Formu ile sisteme bir kere de aktarmak mümkündür. Rehber öğretmen, ajanda yönetim sistemi ile tüm ajandasını programdan takip edebilir. Kendisine gelen görüşme taleplerini ekranından takip ederek cevaplandırır. Öğrenci, veli, öğretmen, idareci gibi kurumda tanımlı herkes ile yaptığı birebir veya toplu görüşme kayıtlarını tutabilir.

Yıllık plan çerçevesinde uygulamak istediği tüm Rehberlik Envanterlerini programdan değerlendirebilir. Hem görüşme kayıtları ile hem de uyguladığı Rehberlik Envanterleri ile öğrenci, ailesi, vb. tüm detaylı bilgilerin karşılaştırmalı analizlerini, rapor ve listelerini alabilir. Ders öğretmenlerinin öğrencileri hakkında yaptıkları yorumları görebilir ve istediklerini veli ile paylaşabilir. Yılsonunda RAM’a verilmek zorunda oluna raporları sistemden kolayca hazırlayabilir.


Ders Öğretmenleri:

Sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, kendi öğrencileri hakkındaki yorumlarını yazabilir. Rehber öğretmene sistem üzerinden öğrenci yönlendirebilir. Rehber öğretmenin izin verdiği rehberlik envanterlerinin sonuçlarını sistem üzerinden inceleyebilir.

Öğrenciler:

Sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, rehber öğretmenin izin verdiği kadarıyla, uygulanmış rehberlik envanterlerinin kendisi ile ilgili olanlarının sonuçlarını inceleyebilir. Rehber öğretmene sistem üzerinden görüşme talebini iletebilir. Otobiyografisini sistem üzerinden yazarak rehber öğretmene iletebilir.

Veliler:

Sisteme kendi şifreleri ile giriş yaparak, kendi öğrencisine uygulanmış Rehberlik Envanterlerinin sonuçlarını inceleyebilir, rehber öğretmene sistem üzerinden görüşme talebinde bulunabilir.


Uygulayabileceğiniz Envanterler

Birey Tanıma Teknikleri çerçevesinde hazırlanmış, başta İLKADIM BİREY TANIMA ENVANTERİ olmak üzere bir çok Birey Tanıma Envanteri, Web Tabanlı DERSONET REHBERLİK PROGRAMINDA uygulanabilir halde hazırdır. Envanter ve Anketler, hem kurum içi, hem de kurum dışı öğrencilere uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Programda yer alan başlıca Envanterler;

Alternate Text Envanterler
 • Sınav Kaygısı Ölçeği
 • Mesleki İlgi Envanteri
 • Problem Tarama Listesi
 • Burdon Dikkat Testi
 • Mesleki Olgunluk Ölçeği
 • Başarısızlık Nedenleri Anketi
 • Sosyometri
 • Kimdir bu?
 • Kime Göre Ben Neyim?
Alternate Text İlk Adım Envanterleri
 • İlkadım Birey Tanıma Envanteri (Lise)
 • İlkadım Birey Tanıma Envanteri (Ortaokul)
 • İlkadım Birey Tanıma Envanteri (İlkokul)
Alternate Text Anketler
 • Kurum Memnuniyet Anketi
 • Öğrenci Memnuniyet Anketi
 • Öğretmen Memnuniyet Anketi
 • Çalışan Memnuniyet Anketi
Alternate Text

İLKADIM Birey Tanıma Envanteri

Öğrencilerin tek oturumda Öğrenme Stillerini, Kişilik Özelliklerini, Çalışma Davranışını, Mesleki Yönelimini, Alan Yeteneğini, Baskın Zekasını tespit eden bütüncül bir uygulamadır. 4 sınıftan 12 sınıfa kadar uygulanabilen geçerlik ve güvenilirliğini kanıtlamış İLKADIM Birey Tanıma Envanteri, ülkemizin önde gelen akademisyenleri ile 5 yıllık bir süreçte bugünkü haline gelmiştir. Gerçek anlamda Bireye Özgü Eğitim Modeli’ni uygulamak isteyen eğitimciler için çok önemli bir yol haritasıdır.

Alternate Text

Öğrenci Tanıma Formu

Öğrencinin Eğitim, Sosyal, Sağlık, Ailevi, Anne-Baba, Kardeş gibi geçmişinin ve bugününün tüm ayrıntısıyla sisteme yüklenmesine olanak sağlayacak şekilde OPTİK FORM olarak tasarlanmış bilgi giriş formudur. Bu form sayesinde onlarca bilgi kolayca sisteme yüklenebilmekte, böylece gerek Eğitsel, gerek Mesleki, gerekse Bireysel Rehberlik açısından çok önemli bilgilere, analiz ve tablolara hızla ulaşılabilmektedir. Öğrencinin TAM ÖĞRENME Sürecinde ve DOĞRU YÖNLENDİRİL-MESİNDE çok önemli bir katkısı olan bu çalışma, Optik Okuyucusu olan kurumların kendilerinin bilgileri sisteme aktarabilecekleri şekilde tasarlanmıştır. İsteyen kurumlara DATASİS tarafından ücretsiz okutma hizmeti verilmektedir.