İlkadım Birey Tanıma Envanteri (Lise)

İlkAdım Birey Tanıma Envanteri Lise; Eğitim kurumlarının 9-10-11 ve 12. sınıf ve mezun öğrenciler ile birlikte, kurum öğretmenlerine uygulanabilecek, 5 envanterin bütüncül olarak tek seferde uygulandığı birey tanıma envanteridir.

Bu envanterin Dersonet programı üzerinden "Online Web/Mobil cihaz Tabanlı Uygulanması" da mümkündür.

  • Envanter soruları Milli Eğitim Bakanlığının Genelge, Yönerge ve Yönetmeliklerinde belirtilen kriterlerine göre bilimsel tekniklerle geçerlik ve güvenirlik çalışmaları yapılarak hazırlanmıştır.
  • Kontrolü yapılmış soruların yer aldığı İlkadım Birey Tanıma ve Uygulama Kitabı, aynı zamanda cevaplarında işaretlenebileceği şekilde tasarlanarak, çok özel bir teknik ile basılmıştır.
  • İlkadım Birey Tanıma Envanterinin uygulanması tek oturumda ve önerilen sürelerde yapılması önerilir.
  • Envanter; öğrencileri belirtilen normlara (özellik türlerine) göre sınıflandırarak, öğrencilerimizin kişilik özelliklerini, çalışma alışkanlıklarını, öğrenme stillerini, baskın zekalarını, alan yeteneklerini, ve mesleki ilgilerini belirleyerek öğrencilerimize ve kurumlarımıza ait analiz raporları üretir.